Mamka - Obúva túlavé topánky

35.153.166.111
ec2-35-153-166-111.compute-1.amazonaws.com

nájdete ma na:
mdupka.blogspot.sk

Benelux | Bulharsko | Česko | Dánsko | Francúzsko | Maďarsko | Maroko | Nemecko | Poľsko
Rakúsko | Rumunsko | Slovensko | Španielsko | Taliansko | Ukrajina | Veľká Británia
Časová súslednosť

Slovensko ...
Podzemné Košice 2011 | Dóm sv. Alžbety 2011 | Dóm sv. Alžbety 2013 | Historická radnica 2015
Strecha TUKE 2017 | Stará Synagóga 2018 | Slovenské opálové bane 2019 | Čerešenka 2020 | Jasov 2020
Debraď 2021 | Hájske vodopády 2021 | Krásnohorské Podhradie 2021 | Betliar 2021 | Trebišov 2021
Zelené pleso 2021

Sobota 1.8.2020 - Jasov

      Uvažovala som o nejakom výlete v okolí Košíc a vybrala som Jasov s Jasovskou jaskyňou a kláštorom - ešte nikdy som tam nebola, a pritom je to asi 25 minút od nášho domu! Išli sme s Miškom a Milošom. Miško ale ráno kýchal, tak jaskyňu vynechal a prebehol zatiaľ náučný chodník Jasovská skala (cca 45min), ktorý poskytuje krásny výhľad na Jasov i na kláštor. No kvôli tomu sa ja budem musieť do Jasova vrátiť :)
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - vstup
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa - Starý dóm - baldachýn
Jasovská jaskyňa - Starý dóm - baldachýn
      Jasovská jaskyňa je najstaršia sprístupnená jaskyňa na Slovensku: už roku 1846 bola čiastočne sprístupnená mníchmi z jasovského kláštora. V roku 1924 vybudovali v jaskyni betónové chodníčky a zaviedli elektrické osvetlenie. Jej dĺžka je 2 811 m, z čoho je verejnosti sprístupnených 550m (prehliadková trasa má 720m).
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa - Starý dóm - baldachýn
Jasovská jaskyňa - Starý dóm - baldachýn
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa - Starý dóm
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
      Očakávala som nejakú dieru, pár stalaktitov ... ale jaskyňa predčila všetky moje očakávania a očarila ma! Jaskynná výzdoba je pomaly v každej škáre! Farebné vodopády stalaktitov, sviečkové stalagmity, obrovské stalagnáty, sintrová výzdoba ... nádhera na každom kroku prehliadkovej trasy ... Tých 7€ za fotenie sa oplatilo!
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Veľký dóm
Jasovská jaskyňa - Brčková chodba
Jasovská jaskyňa - Brčková chodba
Jasovská jaskyňa - Chodba do Kováčskej siene
Jasovská jaskyňa - Chodba do Kováčskej siene
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa - sintrová výzdoba
Jasovská jaskyňa - sintrová výzdoba
Jasovská jaskyňa - sintrová výzdoba
Jasovská jaskyňa - sintrová výzdoba
Jasovská jaskyňa - sviečka a šikmá veža v Pisse
Jasovská jaskyňa - sviečka a šikmá veža v Pisse
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa - sieň s krídlom anjela
Jasovská jaskyňa - sieň s krídlom anjela
Jasovská jaskyňa - krídlo anjela
Jasovská jaskyňa - krídlo anjela
Jasovská jaskyňa - studňa
Jasovská jaskyňa - studňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa
Jasovská jaskyňa - strop s čiernymi fľakmi od netorpierieho trusu - guána
Jasovská jaskyňa - strop s čiernymi fľakmi od netorpierieho trusu - guána
Jasovská jaskyňa - nápisy
Jasovská jaskyňa - nápisy
Jasovská jaskyňa - vstup do Husitskej siene
Jasovská jaskyňa - vstup do Husitskej siene
Jasovská jaskyňa - nápis z roku 1452, hovoriaci o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci
Jasovská jaskyňa - nápis z roku 1452, hovoriaci o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci
Jasovská jaskyňa - švabachom písaný nápis z roku 1452, hovoriaci o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci
Jasovská jaskyňa - švabachom písaný nápis z roku 1452, hovoriaci o víťazstve bratríckych vojsk nad J. Huňadym pri Lučenci
Jasovská jaskyňa - srdce jaskyne pred Husitskou sieňou
Jasovská jaskyňa - srdce jaskyne pred Husitskou sieňou
Jasovská jaskyňa - kosti
Jasovská jaskyňa - kosti
Jasovská jaskyňa - východ
Jasovská jaskyňa - východ
      Pred prehliadkou Premonštrátskeho kláštora o 13:30 sme mali hodinku čas. Prešli sme sa okolo rybníka k cintorínu premonštrátov a zvyškom skutočnej vysokej pece.
Jasovská jaskyňa - východ
Jasovská jaskyňa - východ
Jasovská jaskyňa - z jaskyne
Jasovská jaskyňa - z jaskyne
Jasovský rybník
Jasovský rybník
Krížová cesta k cintorínu premonštrátov (pri rybníku)
Krížová cesta k cintorínu premonštrátov (pri rybníku)
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Cintorín premonštrátov
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
      Cestou z cintorína som sa hrala s filtrami na foťáku, niektoré fotky aj vyšli :D
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Fotenie hrou :)
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
      Zaujala ma vysoká pec - v miestnych baniach sa okrem drahých kovov dolovalo aj železo, olovo a meď. Preto bola v obci v r.1780 postavená vysoká pec. Okrem nej tu pracovali tri skujňovacie vyhne a jeden hámor. Železiareň zanikla v roku 1870. Začiatkom 20. storočia vzniklo niekoľko menších podnikov - píla, mlyny a tehelňa.
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
Jasovská vysoká pec - železiarne fungovali v r.1780-1870
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Kláštor Jasov - nádvorie
Kláštor Jasov - nádvorie
      Najstaršia písomná správa o území Jasova je o jasovskom kláštore z obdobia okolo roku 1234 (v nej sa uvádza zasvätenie kláštora svätému Jánovi Krstiteľovi). R. 1745 sa prepoštom kláštora stal opát Andrej Sauberer (1700 – 1779). Sauberer zabezpečil kláštoru ekonomickú nezávislosť a dal postaviť nový kláštor a kostol, v podobe ako ich vidíme dnes. Výzdobu kostola a opátstva zveril významným umelcom. Napr. fresky kostola maľoval maliar Johann Lucas Kracker, ktorý pracoval aj na výzdobe pražského Kostola svätého Mikuláša na Malej Strane. Sauberera si všimla samotná Mária Terézia a stal sa jej poradcom.
Kláštor Jasov - prelatúra (súkromné priestory prepošta kláštora)
Kláštor Jasov - prelatúra (súkromné priestory prepošta kláštora)
Kláštor Jasov - lovecký slónik (otvorený už 2 dni :) )
Kláštor Jasov - lovecký slónik (otvorený už 2 dni :) )
Kláštor Jasov - Krackerovo schodište
Kláštor Jasov - Krackerovo schodište
Kláštor Jasov - prepoštova záhrada
Kláštor Jasov - prepoštova záhrada
Kláštor Jasov - prepoštova záhrada (okná do prelatúry)
Kláštor Jasov - prepoštova záhrada (okná do prelatúry)
Kláštor Jasov - záhrada
Kláštor Jasov - záhrada
      V r.1787 bola na základe dekrétu cisára Jozefa II. z 26. marca 1787 rehoľa premonštrátov zrušená (podobne ako všetky kontemplatívne rády). Kláštor obsadili obyvatelia Jasova a v r. 1792 spôsobili požiar. Činnosť premonštrátov v Uhorsku opätovne povolil 12. marca 1802 cisár František II. no iba pod podmienkou, že budú spravovať aj cirkevné gymnáziá. Premonštráti sa do Jasova vrátili, vyhorený kláštor opravili, spravovali gymnáziá v Košiciach, Levoči, Rožňave a Veľkom Varadíne.
Kláštor Jasov - oranžéria
Kláštor Jasov - oranžéria
Kláštor Jasov - oranžéria
Kláštor Jasov - oranžéria
Kláštor Jasov - oranžéria - slnečné hodiny
Kláštor Jasov - oranžéria - slnečné hodiny
Kláštor Jasov - slnečné hodiny pred oranžériou
Kláštor Jasov - slnečné hodiny pred oranžériou
Kláštor Jasov - záhrada
Kláštor Jasov - záhrada
Kláštor Jasov - záhrada
Kláštor Jasov - záhrada
      Na konci 19. storočia rád premonštrátov patril medzi významných podnikateľov. Prevádzkoval výrobu rúr, mal tu aj manufaktúru na výrobu kachličiek, tehelňu, tlačiarne a parnú pílu. Prenajímali hutu na spracovanie rúd a výrobu kovov, rudné bane, kameňolom s ťažbou mramoru, hámor a mlyny. Kláštoru zároveň patrila poľnohospodárska pôda o výmere viac ako dvadsaťtisíc hektárov. Už začiatkom 20. storočia mali dokonca vlastnú elektráreň. V r. 1950 ale boli premonštráti kvôli politickým pomerom donútení kláštor opustiť a 40 rokov tu bola psychiatrická nemocnica. V tom čase bol kláštor najviac zničený. R. 1990 sa tu premonštráti opäť vracajú a aj dnes tu žijú aktívne 4 mnísi.
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - hlavný oltár
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - hlavný oltár
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - hlavná freska (sv. Ján ukazuje na prichádzajúceho Krista)
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - hlavná freska (sv. Ján ukazuje na prichádzajúceho Krista)
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - Krackerov maľovaný strop
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - Krackerov maľovaný strop
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - oltár sv. Norberta (zakladateľa rádu)
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - oltár sv. Norberta (zakladateľa rádu)
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - oltár sv. Augustína s relikviou blahoslaveného cisára Karola
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - oltár sv. Augustína s relikviou blahoslaveného cisára Karola
      V r. 2018 opátstvo získalo relikviu blahoslaveného cisára Karola - posledného rakúsko-uhorského cisára. Vraj kúsok kosti z nohy
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - relikvia blahoslaveného cisára Karola
Kláštor Jasov - Kostol sv. Jána Krstiteľa - relikvia blahoslaveného cisára Karola
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
Jasov - kláštor premonštrátov
      Deň v Jasove sme zakončili neskorým obedom v kúpeľoch Štós. Bol to nad očakávanie nádherný deň!

© 2004-2021 Dupkalovci