Mamka - Obúva túlavé topánky

44.210.149.205
ec2-44-210-149-205.compute-1.amazonaws.com

nájdete ma na:
mdupka.blogspot.sk

Benelux | Bulharsko | Česko | Dánsko | Francúzsko | Írsko | Jordánsko | Maďarsko | Maroko | Nemecko
Poľsko | Rakúsko | Rumunsko | Slovensko | Španielsko | Taliansko | Ukrajina | Veľká Británia
Časová súslednosť

Slovensko ...
Podzemné Košice 2011 | Dóm sv. Alžbety 2011 | Dóm sv. Alžbety 2013 | Historická radnica 2015
Strecha TUKE 2017 | Stará Synagóga 2018 | Slovenské opálové bane 2019 | Čerešenka 2020 | Jasov 2020
Debraď 2021 | Hájske vodopády 2021 | Krásnohorské Podhradie 2021 | Betliar 2021 | Trebišov 2021
Zelené pleso 2021 | Markušovce 2022 | Debraď 2022 | Vlkolínec a Malinô Brdo 2022 | Košice - Šaca 2022
Košice 2022 - Jakabov palác | Vianočné Košice 2022 | Košice - Botanická záhrada 2023
Liptovská Mara a Dolný Kubín 2023 | Stovežaté Košice 2023 | Košice - Kaplnka sv. Michala 2023

Piatok 2.9.2022 - Jakabov palác v Košiciach

      Tento víkend bola potulka s Milanom Kolcúnom vo večne zatvorenom Jakabovom paláci ... Vybrala som si hneď prvý termín, o 14:00 v piatok. Takú tlačenku asi ešte tento palác nezažil, ešte pred naším vstupom o 14:00 vraj slečna s lístkami predala už 220 lístkov! Nečudujem sa, každý Košičan túži vidieť, čo ten krásny ale opustený palác ukrýva vo svojom vnútri ...
Je nás veeeeľmi veľa ...
Je nás veeeeľmi veľa ...
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Pamätná tabuľa Mateja Korvína (pribudla r. 1943 pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia) s Matejovým symbolom - havranom s prsťeňom v zobáku
Pamätná tabuľa Mateja Korvína (pribudla r. 1943 pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia) s Matejovým symbolom - havranom s prsťeňom v zobáku
Pamätná tabuľa Mateja Korvína (pribudla r. 1943 pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia) s Matejovým symbolom - havranom s prsťeňom v zobáku
Pamätná tabuľa Mateja Korvína (pribudla r. 1943 pri príležitosti 500. výročia jeho narodenia) s Matejovým symbolom - havranom s prsťeňom v zobáku
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
      Neogotickú budovu paláca postavil arichitekt Arpád Jakab r. 1899 - 1903. Pri stavbe boli použité aj vyradené kamenné časti (napr. aj chrliče) z Dómu svätej Alžbety, ktoré dodávajú palácu tajomnú atmosféru. Roku 1908 sa Jakabovci odsťahovali z Košíc a predali palác architektovi židovského pôvodu Hugovi Barkányimu. Počas 2. sv. vojny bola celá rodina deportovaná do koncentračných táborov, Osvienčim prežila len Hugova dcéra Katarína Póšová. Po druhej svetovej vojne palác prešiel do majetku mesta.
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Zastavujeme premávku
Zastavujeme premávku
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Tlačenica :)
Tlačenica :)
Jakabov palác (1899-1903) - chrliče z Chrámu sv. Alžbety
Jakabov palác (1899-1903) - chrliče z Chrámu sv. Alžbety
Jakabov palác (1899-1903) - prepracovaný do detailov
Jakabov palác (1899-1903) - prepracovaný do detailov
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903)
Jakabov palác (1899-1903) - vstupujeme
Jakabov palác (1899-1903) - vstupujeme
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - vstupná hala
Jakabov palác (1899-1903) - sála na prízemí, tu sídlila Britská rada (1992-2000)
Jakabov palác (1899-1903) - sála na prízemí, tu sídlila Britská rada (1992-2000)
Jakabov palác (1899-1903) - ďalšia miestnosť na prízemí
Jakabov palác (1899-1903) - ďalšia miestnosť na prízemí
Jakabov palác (1899-1903) - ďalšia miestnosť na prízemí
Jakabov palác (1899-1903) - ďalšia miestnosť na prízemí
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
      V r. 1943 na fasádu vedľa vchodu pribudol havran, ktorý má v zobáku prsteň. Symbolizuje kráľa Mateja Korvína a pripomína jeho narodenie pred 500 rokmi. V apríli-máji 1945 bol Jakabov palác sídlom prezidenta obnovenej Česko-Slovenskej republiky Edvarda Beneša. Svedčí o tom pamätná tabuľa, ktorá je umiestnená na južnej fasáde Jakabovho paláca od r.1970.V rokoch 1992 – 2000 v budove sídlila Britská rada (British Council) a v čase rekonštrukcie Historickej radnice tam bola aj prijímacia sieň primátora Košíc.
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - poschodie
Jakabov palác (1899-1903) - poschodie
Jakabov palác (1899-1903) - mávam
Jakabov palác (1899-1903) - mávam
Jakabov palác (1899-1903) - prvá miestnosť na poschodí
Jakabov palác (1899-1903) - prvá miestnosť na poschodí
Jakabov palác (1899-1903) - prvá miestnosť na poschodí
Jakabov palác (1899-1903) - prvá miestnosť na poschodí
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia mapy Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia mapy Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - intarzia Košíc
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady - zoznam primátorov
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady - zoznam primátorov
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady - zoznam primátorov
Jakabov palác (1899-1903) - zasadacia miestnosť mestskej rady - zoznam primátorov
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - výhľad z historickej sály
Jakabov palác (1899-1903) - výhľad z historickej sály
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
      Po roku 1989 si na palác druhý krát (prvý krát po vojne r. 1951) uplatnila nárok Katarína Póšová – dcéra Huga Barkányiho. Neuspela, napriek tomu sa jej podarilo zapísať sa do listu vlastníctva a r. 2001 palác predať. Mesto to podalo na súd a vo februári 2011 uspelo. V decembri 2011 bola voči mestu podaná ďalšia žaloba – a to zo strany dedičov Karola Szakmáryho. Karol Szakmáry v roku 1941 uzavrel zámennú zmluvu s Barkányovcami - vymenili Jakabov palác za dom na Hlavnom námestí, kde kedysi bola Meinl Café. Dediči Karola Szakmáryho sa domáhajú Jakabovho paláca ako svojho dedičstva po ich nebohom otcovi. 13.12.2021 súd rozhodol v neprospech mesta. Dediči Szakmáryovcov z Brazílie vyhrali súd a teda aj Jakabov palác. A mesto sa opäť odvolalo ... a dopláca na to samotný palác - stojí opustený a chátra-
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - prvý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - druhý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - druhý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - druhý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - druhý salónik
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - historická sála
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - okno na schodisku
Jakabov palác (1899-1903) - okno na schodisku
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - schodisko
Jakabov palác (1899-1903) - asi výnimočne poviem zbohom, kto vie, či sa tu ešte niekedy dostanem ...
Jakabov palác (1899-1903) - asi výnimočne poviem zbohom, kto vie, či sa tu ešte niekedy dostanem ...

© 2004-2024 Dupkalovci